Search

Turistický kurz pro 2. ročníky

V termínu od 11. 5. – 15. 5. 2015 se uskuteční Turistický kurz se sportovně poznávací složkou. Místo konání je Areál Srbsko, Kněžmost. Kontaktní stránky www.revelant.cz.

Domluvená cena pro náš školní kurz je 2000,- Kč. Zálohu (měla by to být konečná cena) žáci složí u hospodářky školy paní Pavlíčkové do 20. 4. 2015. Přihlášky je možné vyzvednout v kabinetu TV. Přihlášky jsou závazné, žáci je odevzdají též do 20. 4. 2015 v kabinetu TV nebo u hospodářky školy. Doprava bude autobusem, který zajistí škola.

Turistický kurz je součástí osnov TV pro 2. ročníky. Za PK TV Mgr. Daniela Kripnerová

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content