Search

Uč se, šetři, vydělávej 2019

Třídy 1PA, 1PB a 3E se účastnily přednášky o finanční gramotnosti. Realizace probíhala pod záštitou celosvětové akce Global Money Week na téma „Uč se, šetři, vydělávej“.

Akce byla zaměřená na podporu finančního vzdělávání žáků. Seznámili se se základními nástroji finančního trhu, investování a dalšího nakládání s penězi.  Cílem akce bylo rozšíření zdravých finančních návyků žáků.  Téma žáky velmi zaujalo a proběhla bohatá diskuze s lektorem.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content