Umění komunikace

Logolink

Prioritní osa Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství
Registrační číslo projektu  CZ.1.14/2.4.00/34.03289
Název projektu Umění komunikace
Datum zahájení realizace projektu 1. 6. 2014
Datum ukončení realizace projektu 29. 7. 2015
Financování projektu 85% dotace z ROP NUTS II Jihozápad 15% Plzeňský  kraj

Dne 30. 1. 2015 byla podepsána smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

Cílem je realizace projektu „Umění komunikace“, který připravila škola proto, aby vytvořila prostorové a technické podmínky pro moderní odbornou a praktickou výuku.

V rámci tohoto projektu bude pořízeno vybavení pro práci s grafikou – LCD grafický tablet a grafický software, bude vybudována nová jazyková učebna a multimediální učebna pro výuku komunikativních dovedností.

Rozpočet projektu je ve výši 949 968,- Kč.

V současnosti se dle harmonogramu realizují výběrová řízení na dodávky pořizovaného vybavení a technologií.

Ukončení fyzické realizace projektu je do 30. 6. 2015.

Aktualizováno 7.  7.  2015

Zakončení projektu

V průběhu měsíců dubna, května a června probíhal projekt dle harmonogramu. Proběhla všechna výběrová řízení. Škola vytvořila prostorové a technické podmínky pro moderní odbornou a praktickou výuku, připravila učebny k instalaci nových zařízení a učebních pomůcek.

V současnosti jsme na konci projektu a máme vybudovanou novou učebnu pro výuku cizích jazyků s možností individuální výuky fonetiky a konverzace pro všechny žáky školy.

Pro výuku oboru Návrhář byl nainstalován do stávající počítačové učebny grafický software pro práci s bitmapovou a vektorovou grafikou a počítačovou sazbou. Dále byly nainstalovány čtyři speciální LCD grafické tablety Wacom Cintinq 22HD Interactive Pen Display pro profesionální tvorbu – skicování, malování, desing a úpravy grafiky. Tři tyto tablety byly dány do učebny grafiky a budou sloužit k výuce budoucích oděvních návrhářů.

Pro rozvoj komunikativních dovedností jsme vybudovali multimediální učebnu, která bude sloužit všem žákům školy především v hodinách českého jazyka a literatury. Žáci a pedagogové budou mít k dispozici od 1. září počítač se dvěma dataprojektory a tabulí pro projekci. Tato sestava byla doplněna wifi access pointem a videem. V učebně byla nainstalována ozvučovací technika a dva bezdrátové mikrofony.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content