Search

Vernisáž umění

V úterý 23. 1. 2024 se uskutečnila v přednáškovém sále ZČG vernisáž školního projektu Apokalypsa.

Projekt vznikal ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni a zúčastnili se ho žáci tříd 1MO, 2MO a 3MO a 1PA. Žáci se inspirovali výstavou „… a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“ Apokalypsa a umění v českých zemích. Žáci nejprve absolvovali galerijní výukový program a následně vytvářeli vlastní výtvarná díla pod konzultačním vedením MgA. Lucie Bartošové, Mgr. Andrey Šimonové a Mgr. Roberta Hořínka a někteří i literární díla v hodinách ČJ s Mgr. Innou Boltíkovou a Mgr. Ludmilou Staňkovou.

V programu vernisáže nechyběla tématická módní přehlídka, kterou navrhli a vytvořili žáci oboru modelářství a návrhářství oděvů „Memento mori“, hudební vystoupení Martina Pačaje ze třídy 4E a filmová produkce žákyň Adély Pitrmanové a Elišky Patové ze třídy 2MO.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content