Search

Vyhlášení prvního kola příjímacího řízení 2021-2022

Ředitelka Integrované střední školy živnostenské, Plzeň, Škroupova 13 vyhlašuje na základě § 60 a § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů pro školní rok 2021/2022.

 

Přihlášku pošlete poštou nebo po předchozí domluvě přineste osobně do školy nejpozději 30. listopadu 2020.

Talentové zkoušky se budou konat 11. ledna 2021 a 14. ledna 2021.

 

Kritéria přijímacího řízení naleznete v sekci Přijímací řízení.

 

Pro více informací volejte na telefonní číslo 739 251 860.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content