Zasedání ze dne 11. 1. 2017

Bešťák Luboš, Mgr., Bc. přítomen
Hajžmanová Denisa nepřítomna
Králová Hana, PaeDr. přítomna
Pelnář Martin, Mgr. přítomen
Stará Šárka, Mgr. Bc. přítomna

Školské radě byla představena nová členka školské rady, která byla zvolena v doplňovacích volbách. Zapisovatel seznámil členy školské rady a obsahem § 168 školského zákona (její působností).

 1. Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
  1. zapisovatel obeznámil členy školské rady s novým učebním plánem pro obor Oděvnictví se zaměřením na interiérový a oděvní design, se pracováním nového ŠVP; s doplněním všech ŠVP o 5 úpravách v souladu s inkluzí,
  2. zapisovatel informoval členy školské rady o práci učitelů na ŠAP,
  3. podněty členů: stipendijní řád, realizace jednodenních exkurzí do škol se stejným zaměřením, pomůcky do kadeřnického salónu.

  Počet podnětů žáků a ZZ k činnosti školy: 0

 2. Členové školské rady se obeznámili s obsahy jednotlivých dokumentů a výsledky jsou níže zpracovány:
  1. školská rada akceptovala změny v ŠVP realizované na základě Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací plány odborného vzdělávání, a souhlasila s rozšířením zaměření oboru Oděvnictví,
  2. podněty členů školské rady budou předány ředitelce školy.

Zapsal: Mgr. Bc. Luboš Bešťák, v.r.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content