Zasedání ze dne 11. 4. 2018

Bešťák Luboš přítomen
Brumovská Kateřina přítomna
Duchková Stanislava přítomna
Filípková Jana přítomna
Mašek Roman přítomen
Pokrupová Soňa přítomna
 1. Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
   1. schválení změn školního řádu,
   2. různé: informace o školním parlamentu

   Počet podnětů žáků a ZZ k činnosti školy: 0

 2. Ředitelka školy seznámila členy školské rady s:
  1. s navrhovanými změnami školního řádu
  2. s činností školního parlamentu
 3. Členové školské rady se obeznámili s obsahy jednotlivých dokumentů a výsledky jsou níže zpracovány:
  1. školská rada schválila jednohlasně hlasy přítomnými změny ve školním řádu

Zapsal: Mgr. Bc. Luboš Bešťák, v.r.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content