Search

Zasedání ze dne 12. června 2023

Bešťák Luboš přítomen
Duchková Stanislava omluvena
Habžanský Jiří přítomen
Trhlíková Michaela omluvena
Šatrová Silvie přítomna
Tichý Vladimír omluven

 

Zápis ze zasedání školské rady

1. Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
a) změny ve školním řádu, (členům školské rady předložený školní řád s výrazněnými změnami)
b) informace o přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024, o uskutečněných a plánovaných investičních akcí a průběhu stavebních prací v budově školy ve Škroupově 13.

Počet podnětů žáků a ZZ k činnosti školy: 0

Členové školské rady se obeznámili s obsahy jednotlivých dokumentů a výsledky jsou níže zpracovány:
a) školská rada schválila jednomyslně všemi přítomnými změny ve školním řádu, písemný souhlas vyjádřili členové školské rady p. Duchková a p. Tichý.

 

Zapsal: Mgr. Bc. Luboš Bešťák, v.r.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content