Search

Zasedání ze dne 12. října 2022

Bešťák Luboš přítomen
Duchková Stanislava přítomna
Habžanský Jiří přítomen
Moricová Eliška nepřítomna
Šatrová Silvie přítomna
Tichý Vladimír přítomen
    1. Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
      1. obeznámení se s výroční zprávou o činnosti organizace za školní rok 2021/2022 (informace podala předsedkyně školské rady),

Počet podnětů žáků a ZZ k činnosti školy: 0
Členové školské rady se obeznámili s obsahy jednotlivých dokumentů a výsledky jsou níže zpracovány:

      1. školská rada schválila jednomyslně všemi přítomnými výroční zprávu o činnosti organizace za školní rok 2021/2022 (nepřítomní vyjádřili souhlas e-mailem)

Zvukový záznam o průběhu zasedání školské rady je uložen u předsedkyně školské rady.

Zapsal: Mgr. Bc. Luboš Bešťák, v.r.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content