Zasedání ze dne 12. října 2022

Bešťák Luboš přítomen
Duchková Stanislava přítomna
Habžanský Jiří přítomen
Moricová Eliška nepřítomna
Šatrová Silvie přítomna
Tichý Vladimír přítomen
    1. Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
      1. obeznámení se s výroční zprávou o činnosti organizace za školní rok 2021/2022 (informace podala předsedkyně školské rady),

Počet podnětů žáků a ZZ k činnosti školy: 0
Členové školské rady se obeznámili s obsahy jednotlivých dokumentů a výsledky jsou níže zpracovány:

      1. školská rada schválila jednomyslně všemi přítomnými výroční zprávu o činnosti organizace za školní rok 2021/2022 (nepřítomní vyjádřili souhlas e-mailem)

Zvukový záznam o průběhu zasedání školské rady je uložen u předsedkyně školské rady.

Zapsal: Mgr. Bc. Luboš Bešťák, v.r.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content