Search

Zasedání ze dne 13. 10. 2021

Bešťák Luboš přítomen
Duchková Stanislava přítomna
Habžanský Jiří nepřítomen
Moricová Eliška přítomna
Šatrová Silvie přítomna
Tichý Vladimír nepřítomen
  1. Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
    1. obeznámení se s výroční zprávou o činnosti organizace za školní rok 2020/2021 (informace podala předsedkyně školské rady),
    2. informace o procesu inovací ŠVP oborů vzdělání,
    3. informace o průběhu stavebních prací v budově školy na Křimické 3 (informace podala ředitelka školy).

Počet podnětů žáků a ZZ k činnosti školy: 0

Členové školské rady se obeznámili s obsahy jednotlivých dokumentů a výsledky jsou níže zpracovány:

  1. školská rada schválila jednomyslně všemi přítomnými výroční zprávu o činnosti organizace za školní rok 2020/2021

 

Zvukový záznam o průběhu zasedání školské rady je uložen u předsedkyně školské rady.

 

Zapsal: Mgr. Bc. Luboš Bešťák, v.r.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content