Zasedání ze dne 13. 10. 2021

Bešťák Luboš přítomen
Duchková Stanislava přítomna
Habžanský Jiří nepřítomen
Moricová Eliška přítomna
Šatrová Silvie přítomna
Tichý Vladimír nepřítomen
  1. Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
    1. obeznámení se s výroční zprávou o činnosti organizace za školní rok 2020/2021 (informace podala předsedkyně školské rady),
    2. informace o procesu inovací ŠVP oborů vzdělání,
    3. informace o průběhu stavebních prací v budově školy na Křimické 3 (informace podala ředitelka školy).

Počet podnětů žáků a ZZ k činnosti školy: 0

Členové školské rady se obeznámili s obsahy jednotlivých dokumentů a výsledky jsou níže zpracovány:

  1. školská rada schválila jednomyslně všemi přítomnými výroční zprávu o činnosti organizace za školní rok 2020/2021

 

Zvukový záznam o průběhu zasedání školské rady je uložen u předsedkyně školské rady.

 

Zapsal: Mgr. Bc. Luboš Bešťák, v.r.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content