Search

Zasedání ze dne 26. 9. 2016

Bešťák Luboš, Mgr., Bc. přítomen
Králová Hana, PaeDr. přítomna
Pelnář Martin, Mgr. přítomen
Pořádková Michaela přítomna
Stará Šárka, Mgr. Bc. přítomna
Vališová Dominika omluven
 1. Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
  1. změny v učebních plánech pro školní rok 2016/2017 v oboru Kosmetické služby, průběžně dochází k aktualizaci údajů v ŠVP, informace o vzdělávání pedagogů v oblasti spojené s výkonem činností specializovaných, nebo metodických, nebo metodologických podle platné legislativy,
  2. obeznámení se s výroční zprávou o činnosti organizace za školní rok 2015/2016 (informace podala ředitelka školy),
  3. informace o kontrolách ve školním roce 2015/2016 (ČŠI, ČMOS PŠ),
  4. informace o změnách ve školním řádu v souvislosti se zvýšením bezpečnosti žáků,
  5. informace o zapojení učitelů do rozvoje školy,
  6. informace o doplňovací volbě do školské rady,
  7. informace o změně struktury rozpočtu školy v oblasti přímých výdajů (pro kalendářní rok 2016) a nepřímých výdajů (pro kalendářní rok 2016).

  Počet podnětů žáků a ZZ k činnosti školy: 0

 2. Členové školské rady se obeznámili s obsahy jednotlivých dokumentů a výsledky jsou níže zpracovány:
  1. školská rada schválila jednomyslně výroční zprávu o činnosti organizace za školní rok 2015/2016.

Zapsal: Mgr. Bc. Luboš Bešťák, v.r.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content