Zasedání ze dne 28. 6. 2021

Prezenční listina

Bešťák Luboš přítomen
Duchková Stanislava přítomna
Habžanský Jiří přítomen
Moricová Eliška omluvena
Šatrová Silvie přítomna
Tichý Vladimír přítomen

Zápis ze zasedání školské rady

28. června 2021

Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  1. schválení upraveného jednacího řádu všemi přítomnými členy,
  2. předsedkyní ŠR zvolena všemi přítomnými členy S. Šatrová,
  3. zapisovatelem ŠR zvolen všemi přítomnými hlasy L. Bešťák,
  4. všemi přítomnými členy schválen dodatek ke školnímu řádu v souvislosti s distanční výukou (dosud řešeno pokynem ředitelky školy)

Zapsal: Luboš Bešťák, v.r.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content