Search

Zasedání ze dne 6. 10. 2015

Prezenční listina

Bešťák Luboš, Mgr., Bc. přítomen
Králová Hana, PaeDr. přítomna
Pelnář Martin, Mgr. přítomen
Pořádková Michaela přítomna
Stará Šárka, Mgr. Bc. přítomen
Vališová Dominika omluvena

6. října 2015

 1. Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
  1. změny v učebních plánech pro školní rok 2015/2016,
  2. obeznámení se s výroční zprávou o činnosti organizace za školní rok 2014/2015 (informace podal L. Bešťák),
  3. změny ve školním řádu, str. 1 – doplnění adresy školy, č. j.; str. 2, 3, 6, 7 – vypuštění čísel paragrafů (odkazů na ŠZ v nadpisech); str. 2, bod II 1. b) doplnění věty o „k prevenci rizikového chování žáků“; str. 2 – vypuštění odstavce l) v II 1. a následné změny v označení odstavců z m) na l) a z n) na m); str. 4 – IV. 2. vložena věta „Žák je povinen podrobit se na pokyn zaměstnance školy zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.“; str. 2 – IV. 4. vloženo v závorce zbraně … příčinou jejich zranění (zbraně), a dále věci …
  4. informace o změně struktury rozpočtu školy v oblasti přímých výdajů (pro kalendářní rok 2015) a nepřímých výdajů (pro kalendářní rok 2015).

Počet podnětů žáků a ZZ k činnosti školy: 0

 1. Členové školské rady se obeznámili s obsahy jednotlivých dokumentů a výsledky jsou níže zpracovány:
  1. školská rada schválila jednomyslně výroční zprávu o činnosti organizace za školní rok 2014/2015,
  2. školská rada postupným hlasováním schválila změny ve školním řádu:
   str. 1 – doplnění adresy školy, č. j. – jednomyslně schváleno;
   str. 2, 3, 6, 7 – vypuštění čísel paragrafů (odkazů na ŠZ v nadpisech) – jednomyslně schváleno;
   str. 2, bod II 1. b) doplnění věty o „k prevenci rizikového chování žáků“ – jednomyslně schváleno;
   str. 2 – vypuštění odstavce l) v II 1. a následné změny v označení odstavců z m) na l) a z n) na m) – jednomyslně schváleno;
   str. 2 – IV. 2. vložena věta „Žák je povinen podrobit se na pokyn zaměstnance školy zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.“ – jednomyslně schváleno;
   str. 2 – IV. 4. vloženo v závorce zbraně … příčinou jejich zranění (zbraně), a dále věci … – – jednomyslně schváleno.

Zapsal: Mgr. Bc. Luboš Bešťák, v.r.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content