Search

Návštěva KÚ 2015

Možnost ověřit si své znalosti o Plzeňském kraji měli žáci tříd 1P, 2P a 4KO  5. října 2015 při návštěvě KÚ PK. Pan magistr Jaroslav Šobr žákům přednesl prezentaci o našem kraji a následně jim zadal vědomostní kviz. Několik žáků prokázalo opravdu dobré znalosti  a ostatní měli možnost  si své vědomosti doplnit. Dále pak si mohli vyzkoušet role zastupitelů při simulovaném hlasování o aktuálních tématech např. zákaz hazardu, problémy migrace, nulová tolerance alkoholu za volantem nebo zákazu kouření v restauracích. V přátelské atmosféře žáci překonali ostych a došlo i na dotazy na téma spolupráce kraje se sportovními kluby nebo možnosti ubytování imigrantů v azylovém zařízení v PK.

Nakonec měli žáci připravené malé občerstvení. Odcházeli nejen s plným žaludkem, ale i s novými zkušenostmi a informacemi o fungování KÚ PK a jeho zastupitelstva.P1060858 P1060856

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content