Zasedání ze dne 9. 10. 2017

Bešťák Luboš, Mgr., Bc. přítomen
Hajžmanová Denisa nepřítomna
Králová Hana, PaeDr. přítomna
Pelnář Martin, Mgr. přítomen
Stará Šárka, Mgr. Bc. omluvena
Šafaříková Kristýna přítomna
 1. Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
  1. změny v učebních plánech pro školní rok 2017/2018,
  2. obeznámení se s výroční zprávou o činnosti organizace za školní rok 2016/2017 (informace podala ředitelka školy),
  3. informace o rozpočtu školy v oblasti přímých výdajů (pro kalendářní rok 2018) a nepřímých výdajů (pro kalendářní rok 2017).

  Počet podnětů žáků a ZZ k činnosti školy: 1 (bezdrátové připojení k internetové síti v budově školy ve Škroupově 13)

 2. Členové školské rady se obeznámili s obsahy jednotlivých dokumentů a výsledky jsou níže zpracovány:
  1. školská rada schválila jednomyslně všemi přítomnými výroční zprávu o činnosti organizace za školní rok 2016/2017

Zapsal: Mgr. Bc. Luboš Bešťák, v.r.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content