Search

Zasedání ze dne 9. 10. 2019

Bešťák Luboš přítomen
Duchková Stanislava přítomna
Filípková Jana přítomna
Mašek Roman přítomen
Pokrupová Soňa přítomna
 1. Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
  1. obeznámení se s výroční zprávou o činnosti organizace za školní rok 2018/2019 (informace podala ředitelka školy),
  2. informace o financování škol od 1. 1. 2020,
  3. informace o nominaci člena školské rady za žáky: R. Maška do konkursní komise

  Počet podnětů žáků a ZZ k činnosti školy: 0

 2. Členové školské rady se obeznámili s obsahy jednotlivých dokumentů a výsledky jsou níže zpracovány:
  1. školská rada schválila jednomyslně všemi přítomnými výroční zprávu o činnosti organizace za školní rok 2018/2019

Zapsal: Mgr. Bc. Luboš Bešťák, v.r.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content