Search

Zpráva ze zasedání parlamentu dne 11. ledna 2019

Na zasedání žákovského parlamentu konaného dne 11. ledna 2019 byli přítomni zástupci tříd 1KA, 1KB, 1PA, 2KA, 2KB, 2E, 2PA, 2E, 4E, 4KO.

Na zasedání se projednávalo:

  • Společenská místnost
  • Poslední dva dny prvního pololetí
  • Dubnové projektové dny
  • Utěrky na WC

Společenská místnost

Od čtvrtka 17. ledna 2019 již započnou úpravy učebny číslo 1. Každý, kdo chce pomoci s přetvářením této místnosti, se může přihlásit u paní učitelky Sutrové. Do konce tohoto měsíce by mohl být zahájen zkušební provoz společenské místnosti.

Poslední dva dny prvního pololetí – projektové dny

Dne 30. ledna 2019 se uskuteční, jako minulý rok, Filmová noc – přespávání v budově školy. Celá školní akce proběhne ve stejném duchu jako loni: žáci si mohou přinést deskové hry, filmy, jídlo a nealkoholické nápoje.

Druhý den, tedy 31. ledna 2019 v 8.00, začíná tzv. „Snídaní s učitelem“ (třídnická hodina), při které se mohou účastníci přespávání nasnídat. Poté se žáci rozdělí do předem dobrovolně utvořených čtveřic (popřípadě trojic, či dvojic podle počtu žáků ve třídě) a rozejdou se do učeben po škole, kde se setkají se skupinkami z jiných tříd. Společně budou mít za úkol vytvořit pro ně ideální školu. Na závěr programu proběhne diskuze v aule, kde zástupce každé skupiny přednese ostatním zástupcům svůj návrh.

Seznam skupin na 31. ledna a seznam žáků, kteří by chtěli přespat ve škole, odevzdají třídní učitelé nebo zástupci parlamentu paní učitelce Bystřické nejpozději do 17. ledna 2019.

Dubnové projektové dny

Dne 17. dubna 2019 je naplánován projektový den „Zdraví a bezpečí“. Stejně jako v loňském roce, kdy projektové dny byly v lednu, přijedou na naši školu členové různých organizací nebo známé osobnosti s přednáškami o různých tématech týkající se zdraví a bezpečí. Mezi naplánovanými přednáškami jsou: kurz první pomoci, kurz sebeobrany, přednáška o rakovině STK pro muže od pana Koukala, návštěva Výstavy ve tmě v Praze, přednáška o transplantaci kostní dřeně, kurz základů znakové řeči a mnoho dalších.

Na jednotlivé aktivity se žáci budou přihlašovat již v únoru stejným způsobem jako loňský rok.

Další projektový den se uskuteční 29. dubna 2019 a bude zaměřený na přírodovědná a technologická témata.

Utěrky na WC

Zástupce třídy 1PA zjistí do příštího zasedání, zda by utěrky na ruce mohly být ve všech patrech a také proč se objevily utěrky pouze v přízemí.

Tento bod se bude více projednávat na dalším zasedání.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content