Zpráva ze zasedání parlamentu dne 16. 5. 2023

Zápis ze schůzky ŽP 

Přítomni: viz. seznamy přítomných

Program:

 • Celodenní zasedání ŽP proběhne 27. 6. 2023
  – Původně plánovaný termín změněn na žádost několika členů ŽP
  – dotvoříme stanovy a naplánujeme aktivity na příští školní rok
  – druhá část bude bowling (zajistí zástupkyně 2KO)
 • Stanovy máme „staré“, vymýšlíme úpravy, aby mohly platit nejpozději od září 2023
 • Budeme volit Radu ŽP (3 členové, předseda + 2)
  do konce května se hlásí kandidáti
  – zatím se hlásí Lukáš Hrdlička (1PB) a Julie Kohoutová (1EB)
  – hlasovat pak budeme on-line (připraví Julie K. do 8. 6. 2023)
 • PD 10. květen – Den módy a umění
  ve třídě požádat všechny žáky o vyplnění dotazníku se zpětnou vazbou
 • Aktivity na konec školního
  Kromě exkurze do Terezína (spojí se 3 třídy) a budou všechny akce v rámci jedné třídy pod vedením TU
 • Jsou možné zájezdy do ciziny?
  2E plánuje na podzim Itálii (TU bude žádat vedení školy o souhlas, jistě se k nim připojí i další žáci
 • Ve třídách zmapovat zájem o případné další akce.

 

Zápis provedla D. Bystřická

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content