Zpráva ze zasedání parlamentu dne 25. 1. 2019

Na zasedání žákovského parlamentu konaného dne 25. ledna 2019 byli přítomni zástupci tříd 1E, 1KB, 1PA, 1PB, 2KB, 2E, 2KO, 3E, 3KO, 4E, 4KO.

Na zasedání se projednávalo:

  • Absence
  • ISIC
  • Poslední dva dny prvního pololetí
  • Utěrky na WC
  • Kurzy

Absence

Po návštěvě ČŠI i po poradě učitelů a vedení se dospělo k názoru, že je nezbytně nutné apelovat na žáky s vysokou absencí, kterou je třeba snížit. Proto se zpřísní podmínky omlouvání žáků.

ISIC

Paní sekretářka měla zjistit více informací na schůzce se zaměstnancem firmy ISIC. V jaké fázi je projednávaná věc, zjistí zástupce třídy 1PB (Jan Eliáš).

 

Poslední dva dny prvního pololetí – projektové dny

Přespávání 30. ledna – během přespávání se bude umožněno plnoletým studentům vyjít před budovu školy pouze s povolením dozorujícího učitele.

31. ledna 2019 – v 8.00 začíná třídnická hodina („Snídaně s třídním učitelem“), v 8.30 se předem vytvořené čtveřice rozmístí po budově školy do různých tříd, každá čtveřice samostatně během 25 minut vytvoří návrh ideální školy, poté se spojí dvě čtveřice a vypracují, předělají, či ponechají původní návrhy. Totéž pak ještě ve skupinách po šestnácti.

Pak následuje přestávka.

Po přestávce se spojí oba týmy v jeden (max 32 žáků) a budou mít 60 minut na přetvoření návrhů předchozích seskupení. Po vypršení limitu vybere skupina jednoho zástupce, který půjde do auly přednést návrh ideální školy celé skupiny. Aby ostatní žáci věděli, co jejich zástupce obhajuje, budou se moci na celý průběh diskuze dívat prostřednictvím streamu ve třídách.

Po skončení diskuze se žáci odeberou do svých kmenových tříd, kde jim třídní učitel/ka předá výpisy z vysvědčení. Celý program by měl končit ve 12.30.

Utěrky na WC a odvětrávání

Utěrky budou na toaletách ve všech patrech. Dále proběhlo čištění odpadů, které by mělo vést ke zlepšení situace. Plánuje se nová ventilace.

Kurzy

Zástupci svých tříd do příštího zasedání parlamentu zjistí, jaký mají na formu turistického kurzu názor žáci, zejm. prvních a druhých ročníků. V tomto školním roce se kurz bude konat  v okolí Plzně (např.: výlet na Radyni, procházení se v lesích kolem Plzně apod.) bez společného přespávání. Což znamená snížení nákladů pro žáky o částku za ubytování a stravu.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content