Search

Zpráva ze zasedání parlamentu ze dne 15. 6. 2018

Na tomto zasedání byli přítomni zástupci všech tříd s výjimkou maturitních ročníků.

Co se projednávalo?

  • Přezouvání
  • Poslední červnový týden
  • Společenská místnost
  • Volby do parlamentu září 2018
  • Úprava pravidel pro fungování parlamentu

Přezouvání

Na zasedání parlamentu zástupci tříd obdrželi návrh na změnu pravidel ohledně přezouvání. Zástupci mají za úkol do konce tohoto školního roku přednést návrh ve svých třídách a společně návrh odhlasovat.

Poslední červnový týden

Akce jsou zveřejněny na nástěnce parlamentu.

Společenská místnost

Od začátku školního roku by měla být v provozu společenská místnost, která by měla nahradit učebnu číslo 1, nebo 3. V této místnosti budou umístěny mikrovlnné trouby, konvice, apod. Do místnosti bude zaveden kamerový systém, který je i na vrátnici školy, který by měl nahradit dozor konaný vyučujícím.

Volby do parlamentu v září 2018

Zástupci tříd byli vyzváni, aby se ve svých třídách zeptali, zda by třídy chtěly nové zástupce, či nikoli.

Úprava pravidel pro fungování parlamentu

Na zasedání byly podávány také návrhy na zlepšení fungování parlamentu (např.: zapisování toho, co se zrovna projednává a co je již vyřešeno).

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content