Zpráva ze zasedání parlamentu ze dne 6. 4. 2018

Na tomto zasedání byli přítomni zástupci tříd:

1MO, 1KA, 1KB, 1E, 2KA, 2KB, 2E, 2PA, 3E a 3KO.

 

Co se projednávalo:

  • Přezuvky
  • Poslední červnový týden
  • Třídnické hodiny

Přezuvky

Zástupci třídy 2PA a 2KB předají informace vedení školy.

Zjistí, za jakých podmínek by mohlo fungovat přezouvání na základě varianty „sluníčko-mráček“. V případě porušení pravidel (žák je při variantě „mráček“ nepřezutý) navrhujeme, že žák odevzdá dozoru kartičku, kterou se prokazuje na vrátnici školy, a ten ji předá TU (pravděpodobně do sborovny). Třídní učitelé si budou vést evidenci o těchto odebrání kartiček, při určitém počtu těchto prohřešků se budou pak udělovat kázeňská opatření (napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele. …).

Zástupci také požádají o zkušební provoz tohoto návrhu, ideálně od května.

Poslední červnový týden

Do pátku 13. 4. 2018 zástupci tříd zjistí, zda jejich třídy chtějí na úterý, středu a čtvrtek svůj vlastní program, nebo celoškolní program podobný lednovému.

Každý žák si vybere ze seznamu navrhovaných aktivit tři, kterých by se chtěl účastnit. Seznam je na nástěnce v prvním mezipatře. Do seznamu je možné doplnit další aktivity. Zástupci tříd do dalšího zasedání (20/4) vypracují seznam aktivit, o které je zájem. Uvedou v něm, kolik žáků z jejich třídy by se jich pravděpodobně účastnilo.

Třídnické hodiny

Kvůli zlepšení předávání informací ve třídách by se mohly místo suplovaných hodin alespoň jednou za dva týdny přidat do rozvrhu třídnické hodiny, ve kterých by se žáci, zástupci tříd a třídní učitel zabývali mimo jiné tím, co se na parlamentu projednává. (Možnost této varianty Th zjistí pí Bystřická.)

Další zasedání 20. dubna

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content