Magičtí Lucemburkové 2017

Do Plzně dorazila počátkem září ojedinělá výstava mapující významný evropský panovnický rod „Magičtí Lucemburkové“. Žáci třídy 1M si ji v rámci dvou hodin Dějepisu mohli 18. 10. 2017 prohlédnout v kulturním centru Papírna – progresivním prostoru, ve kterém se od roku 2012 realizují různé kulturní, komunitní a sportovní programy a aktivity.

Výstava dává nahlédnout do bohaté historie naší země a ukazuje, na jak vysoké kulturní a politické úrovni byly Země koruny české za vlády lucemburských panovníků. Žáci během prohlídky vyplňovali pracovní listy, které budou znovu použity ve výuce. Nejvíce všechny zaujaly repliky korunovačních klenotů, 3D modely známých hradů – např. Karlštejna a ukázky středověkých kodexů a kancionálů.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content