Search

Projekt Šablony ISŠŽIV 2017

NÁZEV PROGRAMU:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

NÁZEV VÝZVY:

Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

NÁZEV PROJEKTU:

Šablony ISŠŽIV 2017

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Datum zahájení: 01. 10. 2017

Datum ukončení: 30. 9. 2019

Celková podpora: 1 052 476,-

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content