Search

Ocenění nejlepších absolventů 2015

Dne 15. září 2015 proběhl jubilejní dvacátý ročník ocenění nejlepších absolventů středních škol na Výstavišti v Brně pod záštitou Hospodářské komory České republiky. Slavnostního předávání se každoročně účastní žáci, kteří splní velmi přísná prospěchová kritéria a úspěšně zakončí studium závěrečnou zkouškou. Nejúspěšnější absolventkou naší školy ve školním roce 2014/15 se stala Denisa Karlová, která převzala z rukou viceprezidentky HK ČR osvědčení pro nejlepší absolventy oboru kadeřník. Dalším oceněným  se stal Marek Tykal, který převzal ocenění za třetí místo v soutěži samostatných odborných prací v oboru kadeřník, které jsou součástí závěrečných zkoušek. A do třetice Ing. Věra Zelenková převzala z rukou viceprezidentky HK ČR čestné uznání Hospodářské komory ČR za vysokou úroveň praktické přípravy našich žáků v oboru kadeřník.

Všechna tato ocenění nás velmi těší a zároveň zavazují k tomu, abychom i v dalších letech vychovávali tak úspěšné absolventy.

IMG_20150915_154536 IMG_20150915_155644Osvedceni

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content