Search

Opatření školy v souvislosti s COVID-19

 • vstup cizích osob (týká se i zákonných zástupců žáků) do školy bude omezen na nejnutnější minimum (výjimkou jsou zákazníci kadeřnického a kosmetického salonu, kteří vstupují samostatným vchodem a bude zapsáno jejich jméno a telefonní číslo)
 • při jednání upřednostňujeme on-line komunikaci
 • žáci se u vrátnice prokazují studijním průkazem
 • při vstupu do školy si žáci, zaměstnanci a návštěvníci povinně desinfikují ruce
 • u vstupu do budov, v učebnách a na toaletách jsou k dispozici prostředky k desinfekci rukou v nádobách s dávkovačem
 • doporučujeme, aby žáci k osobní hygieně používali navíc své desinfekční prostředky
 • zaměstnanci školy věnují zvýšenou pozornost následujícím příznakům žáků: zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest hlavy apod.
 • v případě patrných příznaků onemocnění nebude žák vpuštěn do budovy školy, v případě přítomnosti takového žáka ve škole: zletilý žák opouští neprodleně budovu školy a nezletilý žák bude umístěn do izolační místnosti – škola informuje ZZ, který vyzvedne žáka a kontaktuje ošetřujícího lékaře (v případě chronických obtíží nesouvisejících s COVID-19 se žák prokáže potvrzením od ošetřujícího lékaře)
 • žák, popř. ZZ, informuje telefonicky či e-mailem školu o karanténě uložené KHS žákovi
 • žáci se zbytečně nezdržují ve společných prostorech školy
 • při nákupu potravin ve školním bufetu nebo v nápojových a potravinových automatech doporučujeme použít ochranu dýchacích cest a dodržovat odstup od ostatních osob
 • povinnost používat ochranu úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena se řídí protiepidemickými opatřeními, které jsou uvedené u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.

Prosíme žáky a jejich zákonné zástupce o spolupráci a věříme, že situaci společně zvládneme.

Za vedení školy Mgr. Soňa Pokrupová.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content