Search

Projekt IROP 2021-2027

 

Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22/_043/0002107
Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví.

Vybudování moderních odborných učeben
Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví.
Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení odborných učeben zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových
kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce. V rámci projektu budou modernizovány a budovány tyto učebny:

1) Multifunkční učebna odborného výcviku
2) Odborná učebna přírodních věd
3) Učebna informačních technologií a grafického designu

Datum zahájení projektu: 14. 6. 2021
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2024

 

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content