Search

„Adapťák“ 2023 – Cheznovice

Rekreační středisko Svatý Štěpán u Cheznovic nedaleko Mýta se druhý týden v září stalo
základnou pro seznamovací kurz nových žáků 1. ročníků tříd 1EA, 1EB, 1MO, 1KO, 1KA, 1KB
a 1KC.
Tento kurz probíhal ve znamení vzájemného poznávání, sebepoznávání, spolupráce a her.
První den se především hrály seznamovací hry. Další den žáci se svými třídními učitelkami
podnikli kratší pěší výlet po okolním lese. Po cestě žáci plnili připravené úkoly, hráli hry,
vyráběli si mandaly z přírodnin, vyzkoušeli si pohybovat se v lese poslepu a otestovali si svoji
paměť. Nechyběla ani noční stezka odvahy, při které se nikdo neztratil. Někteří jedinci si ji
dokonce chtěli vyzkoušet vícekrát. Poslední večer si žáci vyráběli masky z přírodnin
a seznamovací pobyt zakončili zpěvem písní u táboráku a diskotékou.
Seznamovací kurz se vydařil a všichni se těšíme na další podobné třídní akce.

Jak kurz probíhal se můžete podívat v naší galerii.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content