Projektový den Climate Rules 2022

Dne 14. 6. se našich 5 žáků v Praze úspěšně zúčastnilo projektového dne Climate Rules připraveného organizací nvias z. s., v sídle firmy Deloitte a pod záštitou Erasmus+. Projektu se zúčastnilo pět různých škol z České republiky. Jejich týmy vystupovaly v roli vlád 5 fiktivních států, které mají zásadní vliv na změnu klimatu. Všechny týmy společně usilovaly o záchranu života na planetě, přičemž každý z nich sledoval i své vlastní zájmy.
Celý projektový den probíhal v anglickém jazyce – jak komunikace s pořadateli a lektory, tak prezentace o vývoji svých států, které zástupci týmů připravovali.
Díky poznávání nových technologií, dobré týmové práci politiků jednotlivých států i mezinárodní spolupráci a diplomacii se podařilo život na planetě pro další generace zachránit. I přesto, že pro většinu studentů byl takto intenzivní den skutečnou výzvou, odvedli vynikající práci a spolu s učiteli odjížděli plni nových zážitků a zkušeností.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content