Zasedání ze dne 22. června 2022

Bešťák Luboš přítomen
Duchková Stanislava přítomna
Habžanský Jiří přítomen
Moricová Eliška nepřítomna
Šatrová Silvie přítomna
Tichý Vladimír přítomen
  1. Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
    1. změny ve školním řádu, (členům školské rady předložený školní řád s výrazněnými změnami)
    2. informace o procesu inovací ŠVP oborů vzdělání,
    3. informace o přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023, o personálních změnách pro školní rok 2022/2023, o uskutečněných a plánovaných investičních akcích (informace podala ředitelka školy).

Počet podnětů žáků a ZZ k činnosti školy: 0

Členové školské rady se obeznámili s obsahy jednotlivých dokumentů a výsledky jsou níže zpracovány:

  1. školská rada schválila jednomyslně všemi přítomnými změny ve školním řádu

 

Zapsal: Mgr. Bc. Luboš Bešťák, v.r.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content