Search

Zasedání ze dne 22. června 2022

Bešťák Luboš přítomen
Duchková Stanislava přítomna
Habžanský Jiří přítomen
Moricová Eliška nepřítomna
Šatrová Silvie přítomna
Tichý Vladimír přítomen
  1. Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
    1. změny ve školním řádu, (členům školské rady předložený školní řád s výrazněnými změnami)
    2. informace o procesu inovací ŠVP oborů vzdělání,
    3. informace o přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023, o personálních změnách pro školní rok 2022/2023, o uskutečněných a plánovaných investičních akcích (informace podala ředitelka školy).

Počet podnětů žáků a ZZ k činnosti školy: 0

Členové školské rady se obeznámili s obsahy jednotlivých dokumentů a výsledky jsou níže zpracovány:

  1. školská rada schválila jednomyslně všemi přítomnými změny ve školním řádu

 

Zapsal: Mgr. Bc. Luboš Bešťák, v.r.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content