Turistický kurz 2019

V druhém červnovém týdnu žáci druhých ročníků absolvovali turistický kurz v blízkém  okolí Plzně. Počasí nám přálo, teploty byly letní a proto se nám krásně pochodovalo. Naše trasy byly zaměřeny například okolo boleveckých rybníků, kde jsem si prohlédli také Kolomaznou pec. Žáci poznali celou soustavu rybníků, po cestě jsme měli možnost číst informační tabule s výskytem flóry a fauny ve zdejší krajině. Část Sigmondovy stezky se prolínala s druhou  trasou, která vedla na Krkavec. Cílem třetí  trasy byl Chrást, cesta vedla údolím řeky Berounky. Další trasa vedla na Bory do parku a pokračovala do Litic k areálu Škodalandu. tam si žáci zahráli beach volejbal a minigolf, někteří se projeli i na bruslích. Toto byly trasy připravené tělocvikáři a jeden den žáci strávili také programem, který vybrali jejich třídní učitelé. Například  tematický výlet do Prahy, dále pochod v okolí Starého Plzence. Účast žáků byla velká, což svědčilo o jejich zájmu podívat se také na pro ně neznámá místa.

 

Text: Mgr. Daniela Kripnerová

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content