Search

Volby do školské rady

Volby do školské rady budou konat dne 9. června 2021 od 8.00 hodin do 16.00 hodin v budově školy, Škroupova 13. Návrhy kandidátů zákonných zástupců nezletilých žáků školy a návrhy kandidátů zletilých žáků oznamte písemně na adresu školy k rukám Mgr. M. Kratochvíla nebo elektronickou poštou na adresu mkratochvil@issziv.cz do 7. května 2021.

Oznámení ředitelky

Seznam kandidátů

Výsledky voleb

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content