Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení

Ředitelka ISŠŽ, Plzeň, Škroupova 13 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 3. kolo přijímacího řízení pro obory:

 

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Obor Odevzdání přihlášek Přijímací zkouška Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Možnost nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí

Vyzvednutí rozhodnutí pro přijaté uchazeče Rozhodnutí o nepřijetí zasíláme Informace pro přijaté uchazeče
Oděvní a interiérový design

31-43-M/01

do 6. 8. 2018

 

NE 14. 8. 2018

8:00 – 13:00

15. 08. 2018

7:00 – 14:30

poštou

 

Budou zveřejněny na www.issziv.cz

 

Podnikatel (denní forma)

64-41-L/51

NE

 

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content