Projekt „Vybudování odborné přírodovědné učebny a bezbariérového přístupu“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005042

 

Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení odborné učebny přírodních věd zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce.

Realizací projektu bude vybudována učebna přírodních věd pro výuku základů ekologie, fyziky, chemie, základů přírodních věd, zdravovědy, matematiky.

Dalším výsledkem projektu bude zajištění bezbariérovosti budovy školy.

Naplnění cílů projektu bude dosaženo především realizací stavebních úprav a pořízením vybavení do odborné učebny.

Realizace projektu přispěje k zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků klíčových kompetencí přírodní vědy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu ČR, 10% z rozpočtu žadatele.

Aktualizováno 20. 12. 2018

Projekt ve finále …

Projekt „Vybudování odborné přírodovědné učebny a bezbariérového přístupu“ byl finalizován v měsíci září 2018 dle harmonogramu. Dne 13. 11. 2018 byla slavnostně otevřena přírodovědná učebna, bezbariérová toaleta a předveden schodolez. Na dveře byly upevněny tabulky, které všem oznamují, kdo pomohl při rekonstrukci prostor, nákupu učebních pomůcek a schodolezu.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory EU, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) plzeňské metropolitní oblasti (http://iti-plzen.cz/základni-informace/iti/), ČR a Plzeňského kraje.

Děkujeme.

[Best_Wordpress_Gallery id=“147″ gal_title=“Projekt Vybudování odborné přírodovědné učebny a bezbariérového přístupu“]

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content