Search

Zasedání ze dne 17. dubna 2013

Bešťák Luboš, Mgr. et Bc. přítomen
Hubková Alena přítomna
Chalupný Michal, Bc. nepřítomen
Králová Hana, PaeDr. přítomna
Pokrupová Soňa, Mgr. přítomna
Rážová Markéta nepřítomna

 

  1. Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
   1. podněty ke koncepčním návrhům školy,
   2. projednání inspekčních zpráv ČŠI,
   3. obeznámení se zprávou o činnosti organizace za rok 2012,
   4. schválení změn školního řádu,
   5. projednání návrhu rozpočtu na další rok, vyjádření k rozboru hospodaření a návrhy ke zlepšení hospodaření,
   6. různé.
   7. Počet podnětů žáků a ZZ k činnosti školy: 0
  2. Ředitelka školy seznámila členy školské rady s:
   1. zprávou o činnosti organizace za rok 2012,
   2. počtem oborů, tříd a žáků ve škole,
   3. kontrolní činností nadřízených orgánů, tj. zřizovatele a plánované kontroly ČŠI,
   4. finančním hospodařením školy za rok 2012 a návrhem rozpočtu na rok 2013
  3. Členové školské rady se obeznámili s obsahy jednotlivých dokumentů a výsledky jsou níže zpracovány:
   1. školská rada se seznámila s koncepčním záměrem školy a nevznesla žádné návrhy,
   2. školská rada se obeznámila se Zprávou o činnosti organizace za rok 2012,
   3. školská rada projednala návrh rozpočtu na další rok, vyjádřila se k rozboru hospodaření a akceptovala rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content