Zasedání ze dne 23. října 2023

Prezenční listina

 

Bešťák Luboš přítomen
Duchková Stanislava přítomna
Fišerová Alexandra omluvena
Strnadová Julie přítomna
Šatrová Silvie přítomna
Tichý Vladimír omluven

 

Zápis ze zasedání školské rady

23. října 2023

 

Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

    1. obeznámení se s výroční zprávou o činnosti organizace za školní rok 2022/2023 (informace podala ředitelka školy),
    2. informace o stavu stavebních prací na budově školy, plánovaných stavebních úpravách v tomto školním roce, úspěších žáků a pedagogů školy podala ředitelka školy a předsedkyně školské rady

 

Počet podnětů žáků a ZZ k činnosti školy: 0

Členové školské rady se obeznámili s obsahy jednotlivých dokumentů a výsledky jsou níže zpracovány:

  1. a) školská rada schválila jednomyslně všemi přítomnými výroční zprávu o činnosti organizace za školní rok 2022/2023 (nepřítomný p. Tichý vyjádřil souhlas e-mailem)

 

 

Zapsal: Mgr. Bc. Luboš Bešťák, v.r.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content