Search

Zasedání ze dne 4. 10. 2018

Bešťák Luboš přítomen
Brumovská Kateřina přítomna
Duchková Stanislava přítomna
Filípková Jana přítomna
Mašek Roman přítomen
Pokrupová Soňa přítomna
 1. Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
  1. změny v učebních plánech pro školní rok 2018/2019, informace o vytvoření ŠVP Podnikatel s platností od 1. 9. 2018 (změny v učebních plánech + navazující změny)
  2. obeznámení se s výroční zprávou o činnosti organizace za školní rok 2017/2018 (informace podala ředitelka školy),
  3. informace o implementaci legislativní změny do školního řádu s platností od 1. 9. 2018,

  Počet podnětů žáků a ZZ k činnosti školy: 0

 2. Členové školské rady se obeznámili s obsahy jednotlivých dokumentů a výsledky jsou níže zpracovány:
  1. školská rada schválila jednomyslně všemi přítomnými výroční zprávu o činnosti organizace za školní rok 2017/2018
  2. školská rada schválila jednohlasně hlasy přítomnými změnu ve školním řádu

Zapsal: Mgr. Bc. Luboš Bešťák, v.r.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content