Zasedání ze dne 4. 10. 2018

Bešťák Luboš přítomen
Brumovská Kateřina přítomna
Duchková Stanislava přítomna
Filípková Jana přítomna
Mašek Roman přítomen
Pokrupová Soňa přítomna
 1. Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
  1. změny v učebních plánech pro školní rok 2018/2019, informace o vytvoření ŠVP Podnikatel s platností od 1. 9. 2018 (změny v učebních plánech + navazující změny)
  2. obeznámení se s výroční zprávou o činnosti organizace za školní rok 2017/2018 (informace podala ředitelka školy),
  3. informace o implementaci legislativní změny do školního řádu s platností od 1. 9. 2018,

  Počet podnětů žáků a ZZ k činnosti školy: 0

 2. Členové školské rady se obeznámili s obsahy jednotlivých dokumentů a výsledky jsou níže zpracovány:
  1. školská rada schválila jednomyslně všemi přítomnými výroční zprávu o činnosti organizace za školní rok 2017/2018
  2. školská rada schválila jednohlasně hlasy přítomnými změnu ve školním řádu

Zapsal: Mgr. Bc. Luboš Bešťák, v.r.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content