Search

Zpráva ze zasedání parlamentu ze dne 5. 10. 2018

Na tomto zasedání byli přítomni zástupci tříd 1KA, 1KB, 1PA, 1PB, 2E, 2KA, 2KB, 2PA, 3E, 3KA, 3KB, 3KO, 4E, 4KO.

Co se projednávalo?

  • Seznámení s novými zástupci tříd 1KA, 1KB, 1PA, 1PB
  • Volby do parlamentu
  • Společenská místnost
  • Přezouvání
  • Akce školy
  • Šíření informací mezi žáky školy
  • Den jazyků
  • Výlet pro parlament

Volby do parlamentu

Žáci třídy 1KO chtějí, aby se konaly volby do parlamentu. Žáci tříd 1E a 1MO se zatím nevyjádřili.

Společenská místnost

Zástupci se svými třídami zkusí do příštího zasedání parlamentu vymyslet název místnosti a navrhnou, jaký druh výzdoby by měl být zvolen. Žáci se stále mohou zapojit do rekonstrukce místnosti. Pokud by měli zájem, mohou se domluvit s paní učitelkou Sutrovou, jakým způsobem by mohli pomoci. Žáci mohou také stále nosit staré džíny.

Přezouvání

Parlament narazil na problém – symboly „sluníčko a mráček“ nejsou dostatečně viditelné. Proto zástupci nástavbových tříd Honza a Petr přišli s nápadem vytvořit průhlednou skříňku, do které se budou vkládat tyto symboly o velikosti papíru A3 .

Akce školy

Žáci se mohou hlásit na různé zájezdy, např.: do Anglie, Toskánska, Berlína nebo na vánoční trh v Drážďanech.

Také by se mohl před vánočními prázdninami konat vánoční workshop. Zástupci tříd mají za úkol zjistit, jaký by byl zájem o tuto akci, dále mají zjistit, zda letošní školní rok má být „Lokomotiva“, případně co by mělo být náplní této akce.

Šíření informací mezi žáky

Aby žáci mohli být co nejvíce informováni, mohly by se vyvěsit plakáty v bufetu a jiných místnostech, kde se žáci pravidelně pohybují. Také by třídní učitelé mohli pomoci některé informace sdělovat se zástupci ve třídách.

(úkol – 4KO – vylepení plakátů na vánoční trh)

Den jazyků

Do příštího zasedání mají zástupci se svými třídami za úkol sepsat tři plusy a tři mínusy ke dni jazyků.

Výlet pro parlament

Pokud by měli zástupci jednotlivých tříd zájem, mohou jet na společný výlet na základě domluvy s vedením školy.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content