Search

Zasedání ze dne 5. 1. 2015

Bešťák Luboš, Mgr. Bc. přítomen
Králová Hana, PaeDr. přítomna
Pelnář Martin, Mgr. přítomen
Pořádková Michaela přítomna
Stará Šárka, Mgr. Bc. přítomna
Vališová Dominika přítomna

5. ledna 2015

 1. Ředitelka školy Mgr. Věra Ulčová přivítala zvolené členy školské rady a poskytla základní informace týkající se fungování školské rady (včetně kompetencí dle školského zákona, § 168), a poskytla v tištěné podobě výroční zprávu o činnosti hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 a podklady k volbám do školské rady.
 2. Poté proběhla na návrh člena školské rady:
  1. volba předsedy školské rady,
  2. projednání jednacího řádu,
  3. pověření člena školské rady provádět zápisy.
 3. Na funkci předsedy ŠR byl navržen Mgr. M. Pelnář, který s nominací souhlasil. V následující volbě byl za předsedu zvolen jednomyslně všemi přítomnými členy školské rady Mgr. M. Pelnář.
 4. Školská rada byla usnášeníschopná.
 5. Školská rada jednomyslně schválila jednací řád.
 6. Školská rada jednohlasně pověřila člena Mgr. Bc. Luboše Bešťáka zápisem ze zasedání školské rady.
 7. Základní informace o škole (počet žáků školy, obory vzdělávání, budovy školy, odborné učebny) podal L. Bešťák.
 8. Členové školské rady si poskytli kontakty.
 9. V rámci další diskuse vznesli zástupci žáků 2 podněty k vedení školy.

Zapsal: Mgr. Bc. Luboš Bešťák, v.r.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content