Zpráva o činnosti žákovského parlamentu ve školním roce 2021/22

Do února nebylo vzhledem k opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19 téměř možné realizovat zasedání ŽP. Zástupci tříd komunikovali mezi sebou on-line formou a vzhledem k nemožnosti konat jakékoliv akce napříč ročníky a obory považovali společná on-line zasedání za nepotřebná.
První společná schůzka tak proběhla až v březnu. Hlavním tématem pro jednání parlamentu pak byla organizace projektových dnů a jejich reflexe. Žáci školy dále navrhli změnu webových stránek školy a školního Instagramu. Webové stránky budou dle vyjádření vedení školy již brzy nové, tedy na žáky navrhovaných změnách už se pracuje. Zástupci tříd se ale dohodli na vytvoření skupiny žáků, která bude ve spolupráci s paní učitelkou Innou Boltíkovou zodpovědná za školní Instagram. Několik dobrovolníků už se pustilo do práce, předpokládá se, že se postupně zapojí i další.

Na červnovém setkání bylo dohodnuto, že od září budou schůzky probíhat minimálně jednou za měsíc. Pokusíme se uskutečnit již dříve plánované aktivity, jejichž realizace byla znemožněna vzhledem k epidemiologické situaci (účast zástupců ŽP na adaptačním pobytu pro 1. ročníky, projektové dny, charita, zapojení žáků do projektu PK Vzdělávání 4.0, možné využití některých aktivit z distanční výuky ve výuce prezenční, …).

Dagmar Bystřická (koordinátor ŽP)

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content