Search

Zpráva ze zasedání parlamentu dne 6. 12. 2022

Přítomni: viz seznamy přítomných

Program:

 • Veronika Soukupová – zařadila přítomné nové členy ŽP do „skupiny“, aby mohli vzájemně komunikovat
 • webové stránky
  Dagmar Bystřická – vedení školy vzalo na vědomí informaci o neaktuálnosti některých zápisů na webových stránkách, webové stránky budou v nejbližších dnech členy vedení zkontrolovány a aktualizovány
 • poslední zvonění
  Žáci posledních ročníků si po jednotlivých třídách domluví schůzku s paní ředitelkou, vysvětlí, jak si to představují, dohodnou „pravidla“.
 • sortiment bufetu, platební terminál
  Je zájem o změnu v sortimentu (polévky, tousty, obecně teplé jídlo). Veronika Planetová a Julie Kohoutová půjdou s konkrétním návrhem za paní ředitelkou, a dohodnou schůzku s někým z  bufetu, kdo o podobné věci může rozhodnout.
 • přespání ve škole
  Velký zájem mají 2PA a cca 3 další třídy, ostatní zatím neví. Do příště připravit konkrétní návrhy programu (filmová noc, sportovní aktivity v tělocvičně, …) a PODMÍNKY, zjistit zájem ve třídách. Lze i jednotlivá třída? Pak bude navržena skupina, která půjde s návrhem za paní ředitelkou.
 • odpady – třídění
  Zástupci ve třídách připomněli třídění odpadů, padala spousta návrhů, co by pomohlo

  • větší informovanost,
  • nádoby na plast ve třídách (nejen na chodbě),
  • jednorázové rukavice do učeben (služba to jinak nechce třídit),
  • roztřídí to ten, „kdo něco provedl“,
  • třída si zvolí něco jako “ekologickou hlídku” (bude žáky upozorňovat, pokud netřídí správně)
  • učitelé budou více dohlížet na třídění
 • povinnosti služby, informace o tom, kdo má službu
  Návrhy, jak ve třídách „zviditelnit“ informaci, kdo má službu

  • info na nástěnce, raději větší písmo (aby bylo dobře viditelné), možná raději někam dopředu v učebně (dohodnout s TU)
  • zjistit, kde je to vidět v Bakalářích
  • služba kontroluje úklid třídy (v souvislosti s tím žákyně MO zmínily nepříjemné chování paní uklízečky v budově na Křimické)
 • WC
  Nedostatek toaletního papíru v odpoledních hodinách; nefunkční osoušeče rukou, zvážit možnost papírových utěrek, případně dezinfekce.

Zapsala Veronika Planetová

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content