Search

Zpráva ze zasedání parlamentu dne 16. 11. 2022

Přítomni: viz seznamy přítomných

Program:

 1. přivítání nových členů
 2. Dagmar Bystřická – informace o projektových dnech
  stručné shrnutí “dnů”, které proběhly
  nejbližší následující (21/12 Kvalitní škola a 24/1 Právo a finance)
  Pokud má někdo nápad na aktivitu na leden, navrhne ji na příští schůzce nebo
  píše paní Bystřické.
 3. Veronika Soukupová – zařadila přítomné nové členy ŽP do „skupiny“, aby mohli vzájemně komunikovat
 4. informace o instagramu
  Kdo má zájem se podílet nebo má nějaké výhrady, kontaktuje paní Boltíkovou.
 5. webové stránky
  Markéta Kozelková upozornila na “neaktuální” organizaci školního roku
 6. poslední zvonění
  Žáci posledních ročníků si domluví schůzku s paní ředitelkou, vysvětlí, jak si to představují.
 7. sortiment bufetu, platební terminál
  Žádost o změnu sortimentu bufetu vznesla Míša Dřinková. Zástupci zjistí, o jaké změny v sortimentu by byl zájem (polévky, tousty, …). Příště se vytvoří skupina, která půjde s konkrétním návrhem za paní ředitelkou, a dohodnou schůzku s někým z bufetu, kdo o podobné věci může  rozhodnout.
 8. přespání ve škole
  Návrh od zástupců 2PA. Ostatní zjistí zájem, dohodnou program a PODMÍNKY. Pak mohou jít s návrhem za paní ředitelkou.
 9. „výměna oborů“
  David Štrunc navrhl program na budoucí projektový den. Přidali se i ostatní, navrhují možnost si na jeden den vyměnit „obory“. Padlo několik upřesňujících nápadů. V budoucnu budeme s návrhy pracovat.
 10. odpady – třídění
  Zástupci ve třídách připomenou třídění odpadů, zkusí vymyslet něco, co by pomohlo.
 11. nábor na ZŠ
  Zástupkyně 1KO se informovaly o možnostech propagovat naši školu na „jejich“ ZŠ. Detailněji to probereme příště.

Zapsala Dagmar Bystřická

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content