Search

Zpráva ze zasedání parlamentu dne 30. listopadu 2018

Na tomto zasedání byli přítomni zástupci tříd 1KA, 1KB, 1E, 1PA, 1PB, 2KB, 2KO, 3KB, 3KO, 4E a 4KO.

Co se projednávalo?

  • Informace z parlamentu
  • Nástěnky
  • Učebna číslo 1
  • Třídění odpadu
  • Kurzy
  • Rozvrh

Informace z parlamentu

Je třeba zajistit, aby žáci dostávali informace o činnosti parlamentu. Také je třeba vyřešit, jaké třídy chtějí, nebo nechtějí mít své zástupce v parlamentu.

Nástěnky

Parlament minulý týden úspěšně dokončil parlamentní nástěnku v prvním mezipatře. O její aktualizaci se bude starat (a doplní info o zápisech na webu školy) zástupce třídy 1PB, který bude mít na starosti i nástěnku ve školním bufetu. Ta by se zde měla objevit do konce tohoto měsíce.

Přestávky

Zástupkyní třídy 1PA byl předložen návrh rozpisu přestávek s pauzou na oběd. Další projednávání tohoto bodu (včetně zjišťování „legálnosti“ či souhlasu pedagogického sboru a vedení školy) nebude, protože s tímto návrhem souhlasí jen výrazná menšina třídních kolektivů.

Učebna číslo 1

Na základě zkušeností s chováním některých žáků ve společenské místnosti (neboli učebně číslo 1) byla vytvořena prozatímní pravidla pro fungování této místnosti. Tato pravidla jsou vyvěšena na nástěnce v učebně číslo 1.

Paní učitelky Sutrová a Bystřická se do příštího zasedání setkají s vedením školy a projednají návrh dalšího postupu rekonstrukce místnosti.

Třídění odpadu

Parlament hledá řešení, které zlepší situaci vyhazování odpadků tam, kam nepatří.

Kurzy

Žáci by si přáli, aby se mohli zúčastnit lyžařského a turistického kurzu bez ohledu na to, v jakém ročníku jsou v daném školním roce.

Rozvrh

O tomto bodu, který se objevil v návrzích na nástěnce, jsme zatím hovořili jen krátce (z časových důvodů). Vypadá to, že se jedná o několik různých situací. Opakované trvalé změny rozvrhu, mimořádné změny rozsahu vyučovaných hodin, náplň suplovaných hodin a pravděpodobně i jiné připomínky. Budeme projednávat příště.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content