Zpráva ze zasedání parlamentu ze dne 2. 11. 2018

Na tomto zasedání byli přítomni zástupci tříd 1KB, 1PB, 2KB, 2KO, 2PA, 3KB, 3KO a 4E.

Co se projednávalo?

  • Třídění odpadu
  • Utěrky na ruce
  • Sloučení obou přestávek
  • Přezouvání
  • Společenská místnost
  • Poslední školní den před Vánoci
  • Parlamentní nástěnka

Třídění odpadu

Ve třídách stále dochází k míchání odpadků v koších, do modrých nádob na papír je házen i jiný odpad, také končí v odpadkových koších kelímky se zbytkem nedopité kávy.

Zástupci proto znovu vyzvou žáky svých tříd, aby odpadky házeli tam, kam patří a nedopitou kávu nejprve vylili do umyvadla a do koše házeli kelímky prázdné.

Utěrky na ruce – zkušební režim

Vedení školy slíbilo, že se problémem bude zabývat. Jedna varianta jsou nové funkční vysoušeče. Utěrky na ruce by se mohly na toaletách objevit zatím v blíže neurčených nádobách (krabicích). Pokud by žáci používali utěrky pouze k účelům jim určeným, mohly by utěrky na ruce na toaletách zůstat. Pokud to bude znamenat nepořádek na WC, utěrky budou z toalet odebrány.

Sloučení velkých přestávek

Zástupce třídy 1PA – Tereza – vytvoří rozpis přestávek, se kterým následně budou seznámeni žáci, aby se mohli k tomuto nápadu vyjádřit. (Dnes se nezúčastnila zasedání.)

Přezouvání

Od 1. listopadu 2018 končí režim přezouvání sluníčko/mráček. Žáci se tedy musí od tohoto data přezouvat každý den bez ohledu na to, jaké je počasí.

Zástupci tříd upozorní žáky svých tříd na tuto skutečnost.

Společenská místnost

Žáci, kteří mají zájem se podílet na přetváření učebny číslo 1, se mohou přihlásit formou „přihlášky“, kterou ve třídách rozdají zástupci. Vyplněnou ji odnesou paní učitelce Sutrové, popřípadě paní učitelce Bystřické.

Poslední školní den před Vánoci

V tento den by se mohly konat workshopy, kde si žáci budou moci vyrobit vánoční ozdoby, malé dárečky pro své blízké, upéct cukroví. Žáci, kteří by si chtěli vyzkoušet být instruktory na workshopu, mohou se domluvit s paní učitelkou Sutrovou.

V rámci tohoto dne by pravděpodobně byla také možnost jít do kina.

Zástupci tříd se zeptají žáků, zda by měli o takto strávený den zájem a pro jakou variantu (workshopy, nebo kino) by se rozhodli.

Parlamentní nástěnka

Příští zasedání parlamentu by se přetvořila nástěnka, aby byla pro žáky školy výraznější a přehlednější.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content