Search

Zpráva ze zasedání parlamentu ze dne 19. 10. 2018

Co se projednávalo?

  • Třídění odpadu
  • Utěrky na ruce
  • Zápach kanalizace
  • Sloučení obou velkých přestávek
  • Přezouvání

Třídění odpadu

Ve třídách dochází k míchání odpadků v koších, do modrých nádob na papír je házen i jiný odpad, také končí v odpadkových koších kelímky se zbytkem nedopité kávy.

Zástupci proto upozorní žáky svých tříd, aby odpadky házeli tam, kam patří, a nedopitou kávu nejprve vylili do umyvadla a do koše házeli kelímky prázdné.

Utěrky na ruce

Žáci by si přáli, aby na záchodech místo vysoušečů na ruce byly umístěny papírové utěrky na ruce, jelikož vysoušeče na ruce často nefungují.

Zápach z kanalizace

Žákům vadí zápach kanalizace (pravděpodobně způsobený stářím budovy, tedy i odpadových trubek). Zkusí se najít řešení, které by alespoň zlepšilo tuto situaci.

Sloučení velkých přestávek

Aby mohli žáci opouštět budovu školy, musela by se vytvořit tzv. pauza na oběd.

Parlament napadlo, že by se mohly sloučit dvě 15 minut dlouhé přestávky. První takto velká přestávka by se mohla nahradit jen pětiminutovou a druhá velká přestávka by se tak dala prodloužit o 10 minut, takže by trvala 25 minut. Nedošlo by tak k prodloužení vyučování.

Zástupci tříd proberou tento nápad se svými třídami a příští zasedání parlamentu přednesou, na čem se ve třídě shodli. Tereza z 1PA rozepíše různé další alternativy. Společně (pokud bude zájem žáků) zkusíme zjistit, zda je to podle legislativy možné.

Přezouvání

Od 1. listopadu 2018 končí režim přezouvání sluníčko/mráček. Žáci se tedy musí od tohoto data přezouvat každý den bez ohledu na to, jaké je počasí.

Zástupci tříd upozorní žáky svých tříd na tuto skutečnost.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content