Zpráva ze zasedání parlamentu ze dne 7. 9. 2018

Na tomto zasedání byli přítomni zástupci tříd 1PB, 2KO, 2KB, 3KB, 2PA, 3KO, 4KO, 4E, 3E, 2E

Co se projednávalo?

  • Stanovení pravidel pro fungování parlamentu
  • Nový systém přezouvání
  • Společenská místnost
  • Volby do parlamentu
  • Systém rozestavění skříněk v šatnách
  • Opouštění školy během velkých přestávek
  • Pořízení stolního fotbalu
  • Sortiment ve školním bufetu

Stanovení pravidel pro fungování parlamentu

Parlament zasedá každý sudý týden v pátek v 7.30. Do 8.00 se budou řešit ty nejdůležitější věci, aby mohli žáci odejít v 8.00 na vyučovací hodinu maturitního (nebo jiného) předmětu, kdy je jejich přítomnost nutná. Zástupci, kteří zůstanou na parlamentu i po 8.00 mohou řešit detaily jednotlivých úkolů, které je třeba splnit.

Nový systém přezouvání

Od 10. 9. 2018 platí nový systém přezouvání (sluníčko/mráček). Každé ráno by měl být kolem půl osmé na nástěnce před prosklenými dveřmi u vrátnice vyvěšen symbol sluníčka nebo mráčku, odpovídající pro daný den. Žáci se nemusejí přezouvat v období sluníčka ani v počítačových učebnách. Tento systém by měl být v provozu do konce října, poté by se měla vyhodnotit jeho funkčnost a případné prodloužení tohoto systému přezouvání.

Společenská místnost

Tento školní je dokonce i v provozu společenská místnost, která se nachází v přízemí v učebně č.1. Bylo by dobré, kdyby žáci sami přispěli k jejímu zútulnění. Tuto možnost budou mít od 15. 9. 2018, kdy v 7.30 v aule se uskuteční první schůzka s paní učitelkou Sutrovou, kde žáci mohou přednést své nápady, které pak mohou společně zrealizovat.

Volby do parlamentu

Jako každý začátek školního roku mohou třídy změnit formou voleb své zástupce, pokud chtějí. Do prvních ročníků se skrz zástupce vyšších ročníků dostanou informace o fungování a podstatě parlamentu. Prváci si pak mohou zvolit své zástupce.

Systém rozestavění skříněk

Šatny v suterénu jsou na počet skříněk, které zde jsou, příliš malé. Proto parlament bude řešit, jak rozestavění skříněk změnit, aby nedocházelo k tomu, že se žáci nedostanou ke svým skříňkám kvůli „zácpě“ v uličkách mezi skříňkami.

Opouštění školy během velkých přestávek

Zástupci hledají ve školních řádech jiných škol, případně v zákonech ČR, zda by bylo možné, aby plnoletí žáci, mohli opouštět školu o velkých přestávkách.

Pořízení stolního fotbalu

Stolní fotbal by mohl být pořízen za body získané za třídění elektroodpadu. Žáci by měli nosit drobný elektroodpad (kromě žárovek) a házet jej do červené popelnice v přízemí.

Sortiment ve školním bufetu

Změna sortimentu ve školním bufetu je možná po domluvě s vedoucím bufetu.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content