Techmania Science Center

Poslední červnové dny vybrané třídy naší školy navštívily Techmanii na Borech. Jedná se o poznávání vědy a techniky ve dvou historických halách v nejstarší části Škodovky. Hlavním programem byl nejen film v novém  digitálním 3D planetáriu, ale i práce v laboratořích biologie a chemie. V 3D planetáriu žáci i žákyně měli možnost prozkoumat expozici Vesmír, kterou tvoří 27 interaktivních… Číst dále »

Úspěch M. Tykala v soutěži samostatných odborných prací 2015

Úspěch M. Tykala v soutěži samostatných odborných prací 2015

Letos se již podruhé naše škola zapojila do soutěže samostatných odborných prací, kterou vyhlásil Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky. Samostatné odborné práce jsou novou součástí závěrečných zkoušek konaných podle NZZ2. Úroveň těchto prací zhodnotila komise složená ze zástupců MŠMT, Hospodářské komory ČR a NÚV. Do soutěže jsme zaslali práci žáka… Číst dále »

Doplatek zájezdu do Paříže

1 990 Kč + 90 Kč pojistné Celkem částka 2 080 Kč   Lze zaplatit i bankovním převodem na číslo účtu školy 30634311/0100 do 5. září 2015. Jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo žáka bez lomítka. Do zprávy pro příjemce můžete uvést příjmení a jméno žáka.

Hry VII. letní Olympiády dětí a mládeže

V druhém červnovém týdnu se naše škola zúčastnila Her VII. letní Olympiády dětí a mládeže jako podpora mladých sportovců, kteří se sjeli do Plzně ze všech krajů České republiky. Hostitelem sedmého ročníku sportovního zápolení dětí se pro tentokrát stal Plzeňský kraj. Soutěžilo se v 18 sportovních disciplínách. Vybrané třídy z naší školy mohly shlédnout  utkání v tenise  na kurtech… Číst dále »

Chanovice 2015

Ve dnech 17. 5. – 22. 5. 2015 proběhl tradiční malířský kurz pro žáky oboru Modelářství a návrhářství oděvů v obci Chanovice. Při výuce malby v plenéru mohli žáci zažít pocity impresionistů, zachycovat přírodu v její rozmanitosti i její proměny během dne. Večery patřily konzultacím nad vytvořenými pracemi a také promítání inspirativních filmů o výtvarných… Číst dále »

Velká stopovací hra TUTO JE PLZEŇ! 2015

11. 5. se žáci všech ročníků, kromě těch maturitních, vydali do ulic v centru našeho města a ve čtyřčlenných týmech luštili indicie, které je dovedly z místa na místo a nakonec zdárně i do cíle. Na každém stanovišti je vyhlíželi učitelé s malými bonusovými úkoly. Ze všech 54 týmů byly nakonec vybrány čtyři nejlepší, které v nejkratším čase splnily… Číst dále »

Běh posledního kousku čokolády Milky 2015

Třída 2KA se zúčastnila překážkového běhu v Borském parku, který pořádala agentura podporující akci Běh posledního kousku čokolády pro Jirku a jeho bratra. Žákyně využily svůj volný čas pro charitativní účel. Odměnou jim byla čokoláda Milka, kterou obdržely od pořadatelů. Text a foto: Mgr. Daniela Kripnerová