Search

Maturitní zkouška

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 1. prosince 2021 pro jarní zkušební období 2022 a do 25. června 2022 pro podzimní zkušební období 2022. Přihlášku naleznete ZDE

Obecné informace o maturitní zkoušce a informace ke společné části MZ 2022 naleznete na stránkách nové maturity (https://maturita.cermat.cz/).


Termín konání maturitní zkoušky

Harmonogram zkoušek

Předměty zkoušky

Složení zkušební komise

Právní normy

Obory

 

 

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content