Search

Zasedání za dne 3. července 2014

Bešťák Luboš, Mgr. et Bc. přítomen
Hubková Alena nepřítomna
Chalupný Michal, Bc. nepřítomen
Králová Hana, PaeDr. přítomna
Pokrupová Soňa, Mgr. přítomna
Rážová Markéta nepřítomna

3. července 2014

 1. Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
  1. podněty ke koncepčním návrhům školy,
  2. obeznámení se zprávou o činnosti organizace za rok 2013,
  3. 2 podněty ke změnám školního řádu (přezouvání žáků ve škole, zavedení OL žáků),
  4. projednání návrhu rozpočtu na další rok, vyjádření k rozboru hospodaření a návrhy ke zlepšení hospodaření,
  5. různé.
  6. Počet podnětů žáků a ZZ k činnosti školy: 2
 2. Ředitelka školy seznámila členy školské rady se:
  1. zprávou o činnosti organizace za rok 2013,
  2. počtem oborů, tříd a žáků ve škole, personálními změnami pro školní rok 2014/2015;
  3. finančním hospodařením školy za rok 2013 a rozpočtem na rok 2014.
 3. Vnitřní auditorka zhodnotila hospodaření školy a účast školy v projektech s výsledkem vynikajícím, zhodnotila i svoji auditorskou činnost ve škole.
 4. Členové školské rady se obeznámili s obsahy jednotlivých dokumentů a výsledky jsou níže zpracovány:
  1. školská rada se seznámila s koncepčním záměrem školy a nevznesla žádné návrhy,
  2. školská rada se obeznámila se Zprávou o činnosti organizace za rok 2013,
  3. vyjádřila se k rozboru hospodaření a akceptovala rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření.

 

 

Zapsal: Mgr. Bc. Luboš Bešťák, v.r.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content