Search

Zpráva ze zasedání parlamentu dne 17. 10. 2023

Zápis ze schůzky ŽP konané 17. října

Přítomni: viz seznamy přítomných
Program:
● Koordinátorka ŽP D. Bystřická
○ Při vstupu do budovy je nutné se prokázat žákovským průkazem, je třeba doplnit
údaje a fotku. Je možné místo průkazu ukázat jeho fotku v mobilu. Kontrola průkazů
je povinností paní vrátné. Pokud někdo průkazku zapomněl, ani ji nemá v mobilu, slušně se omluví.
○ Toalety ve druhém patře byly opakovaně rozbité. Nešly splachovat, protože u nich
někdo (pravděpodobně “z legrace”) opakovaně uzavřel přívody vody.
Případné poruchy hlásit ihned ve vrátnici nebo raději v sekretariátu.
○ La Siesta
■ Je možné využívat kávu, čaj, cukr, hrnky, lžičky. Pravidla jsou napsaná na tabuli.
■ Je třeba udržovat pořádek. Opakovaně je ucpaný odpad, není možné dávat do dřezu zbytky jídla.
■ Během týdne doplníme utěrky.
Postupně se vyjadřovali někteří zástupci tříd:
● 1PA – třídění odpadu
zmapovat, ve kterých učebnách nejsou nádoby na tříděný odpad (3E),
do jejich doplnění označit stávající koše velkými nápisy, aby bylo jasné, co kam patří.
2PB doporučuje, aby ta část třídy, které “netřídění” vadí, aktivně působila na ty, kteří to nedodržují.
● 2KO – WC v suterénu – nejdou zavřít dveře, není mýdlo, často chybí toaletní papír
(i 3. patro); ve 2. patře nejsou ubrousky – sejdou se s panem školníkem a domluví se na řešení
● 2PA – apelovat ve třídách na dodržování čistoty na toaletách
● 1PA – možnost výjezdů v rámci programu Erasmus+
– není možné vyřešit během krátké doby, zvažujeme do budoucna
● 2KB – budova v Křimické ulici – automaty na karty, lepší nabídka, kávovar;
– domluví si schůzku s odpovědnou osobou a zkusí zjistit možnosti
● 2PB – kdy bude nejbližší projektový den
– PD budou v letošním roce většinou oborově zaměřené. Pro E a P připravujeme program na 7. února
● 2EB – bufet nestíhá, zkusit vymyslet nějakou variantu objednávání jídel; pravděpodobně je
možné objednat i zaplatit on-line, zvážit možnost vydávání po třídách (možná v Siestě) –
Julie si domluví schůzku s paní vedoucí (jednala s ní i v minulém školním roce)
● 2KB – v učebně 15 nejde otevřít okno
● obrovské fronty v přízemí (bufet a oba automaty), nedá se tam projít; zjistit možnost
přesunu automatů jinam v budově (1EB se sejdou s paní, která automaty doplňuje)

Zapsala J. Kohoutová

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content