Cheb 2022

Vydařená exkurze do Chebu obsahovala tajnou procházku i návštěvu divadelního představení Tartuffe. Zkušenosti získávaly třídy 2E a 3E.

Praha 2022

Exkurze v Praze se třídami 1E, 2E, 3E byla plná zážitků. Prohlédli jsme si Národní muzeum a užili si tajnou procházku.

Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky 2021

Dne 8. listopadu 2021 se konalo simulované jednání Evropského parlamentu a Rady EU v rámci regionálního semináře vzdělávacího projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. Za naši školu jsme vyslali reprezentovat Tomáše Pirnera ze třídy 4E a ten se zhostil svého úkolu opravdu se ctí! I přesto, že účastníci semináře byly […]

Seznamovací den 2021

V pondělí 6. září 2021 jsme uspořádali pro žáky prvních ročníků den plný seznamování, sebepoznávání, spolupráce a her. Žáci tříd 1E, 1MO, 1KO, 1KA a 1KB si s nadšením i zvědavostí prošli řadou teambuildingových aktivit a oťukali si své spolužáky i třídní učitele. Seznamovací den zakončili procházkou po zajímavých místech v centru Plzně.

Ekonomická olympiáda 2021

Dne 16. března 2021 proběhlo on – line krajské kolo Ekonomické olympiády, kterého se zúčastnilo celkem 65 studentů z Plzeňského  kraje. Studenti naší školy – Tomáš Pirner Pavel Šaloun  a Ferdinand Naxera – získali v soutěži velmi pěkná umístění. Děkujeme všem našim jedenácti  studentům za skvělou reprezentaci  školy a gratulujeme k dosaženým výsledkům.

Vánoční turnaje ve florbalu a volejbalu 2019

V předvánočním čase tělocvikáři uspořádali pro přihlášené žáky naší školy vánoční turnaje. Žákyně se zúčastnily utkání ve volejbale. Nejlepší si vedly a současně získaly první místo  žákyně 2E. Hezké druhé místo obsadily žákyně ze třídy 2PA, třetí místo patřilo třídě 4KO a na čtvrtém místě se umístila třída 3KO. Žáci bojovali o každý gól při […]

Simulované soudy 2019

Ve čtvrtek dne 5. 12. 2019 se žáci čtvrtého ročníku v rámci výuky odborného předmětu Právo vydali na Právnickou fakultu Karlovy univerzitu v Praze, aby okusili soudní jednání v praxi. Každému z žáků byla přiřazena nějaká role – soudce, státní zástupce, advokát, žalovaný, žalobce či svědek. Úkolem bylo seznámit se se svou rolí a během několika málo minut se […]

ČR v EU – Brusel jsme i my 2019

28.11. 2019 proběhla na naší škole přednáška o fungování EU s názvem „ČR v EU – Brusel jsme i my“. Přednáška byla určena pro maturitní ročníky ekonomického zaměření. Žáci se seznámili s fungováním EU, legislativním procesem a s orgány EU. Přednášející vyvrátili některé mýty, týkající se tohoto tématu. Na závěr proběhla diskuze, do které se […]

Terezín 2019

Dne 31. října jsme ze třídami 2KO a 2E navštívili malou pevnost Terezín a dozvěděli se mnoho podrobností o novodobé historii tohoto místa. Od našich průvodců jsme se dozvěděli o důvodech existence Terezínského ghetta a k čemu sloužila malá pevnost, hlavně v době existence protektorátu. Nikoho z žáků též nenechalo lhostejným pietní místo před Malou pevností, kde v […]

Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky 2019

Dne 23. října 2019 se konalo simulované jednání Evropského parlamentu a Rady EU v rámci regionálního semináře vzdělávacího projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“, tentokrát na  téma „Minimální požadavky na opětovné využívání vody“ Za naši školu se semináře zúčastnil Pavel Volfík ze třídy 2E.